සද දෙස බලා සැනසෙන්නම් විරාමෙක

සද දෙස බලා සැනසෙන්නම් විරාමෙක

පුන්සද වැහි වලා ඇවිදින් වසාගෙන කාලය ගිහින් සද අවරට ගසාගෙන සද එන තුරා සිටියත් නෙතු අයාගෙන සද නැති නිසා සිත ඇත ඉකි ගසාගෙන අහසට පොලව සේ අපි මේ සංසාරේ සිටියා වෙන්න ඇති උපදින හැම වාරේ හදවත පුරා සෙනෙහස ගලනා දෝරේ…

සමා වෙන්න අම්මේ දුක් දුන්නාට

සමා වෙන්න අම්මේ දුක් දුන්නාට

ඇග ලේ කිරට හරවා මට පෙව්වාට වස විස නැතිව රස ආහර කැව්වාට පුංචි සංදියේ මල් මෙන් හැදුවාට අම්මේ සමා දෙනු මත් කුඩු බිව්වාට සවනට ඔබේ ඔවදන් නොම ගත්තාට පාප මිතුරු මා නොමගට යැව්වාට හරි මග නොදැන මා වරදට බැදුනාට ආසයි…

අහෝ මිනිසුනේ කෝ නුඹ ගාව මිනිස්කම්

අහෝ මිනිසුනේ කෝ නුඹ ගාව මිනිස්කම්

එකෙක් මිනිසෙකු වුවත් නැත උගේ මිනිස්කම් උගේ නම ගෙනියන්න කෙරුවාට හපන්කම් ජීවිතේ රැකගන්න සතා වැර යොදනකම් මිනිසුනේ ඇයි සිතට නොආවේ මිනිස්කම් සතා තිරිසන් වුවත් නොකරන්න වෙනස්කම් සත්ව මනසට වඩා නුඹෙ මනස උසස්නම් නම ගන්න තැන ගන්න කෙරුවාට හපන්කම් අහෝ මිනිසුනේ…

ගැලුවා කදුළු දෙනෙතින් මට නොදැනීම

ගැලුවා කදුළු දෙනෙතින් මට නොදැනීම

මහ කළු ගලට කුළු ගෙඩියෙන් තලලාම අපමණ දුකක් වින්දා නුඹ නොකියාම පිය සෙනෙහස විසල් බව සක්වල සේම දැනුනා මටත් පිය පදවිය ලද දාම මිරිවැඩි නොමැති පය පොලවේ ගැටිලාම දරු කුස පුරවමින් කුස ගිණි දරලාම ගිණියම් අවුවෙ දවසෙම වැඩ කරලාම නුඹෙ…

ගම් අසිරිය

ගම් අසිරිය

මහ කනදරාවට ගොම්මන් අදුර වැටී පුන් සද වැව් දියෙන් තම රුව බලන හැටී නැතිමුත් සිංහයෝ හෝ මේ කැලේ කොටී වට පිට බලයි මුව රෑනක් එකට ගැටී හිරු බැස ගිහින් ගොම්මන දැන් අදුර වෙතී පුන් සද එලිය වැව් දිය රන්වන් කරතී…

දහම් දීපයේ

දහම් දීපයේ

මේ දහම් දීපයේ බුදුන් වැඩ සිටිනවා ගමින් ගම දොරින් දොර දහම් හඩ ඇසෙනවා නිවන වෙත යන්න මග සග රුවන දෙසනවා දම් අසන අපි තාම සසරේම ඉන්නවා වදින්නට තෙරුවනට දහම් මග ඇරෙනවා උතුම් වූ නිවන් මග අප තවම සොයනවා

මතකෙට එද්දි නුඹ ගැන

මතකෙට එද්දි නුඹ ගැන

හිරු බැස ගිහින් ලොව අදුරට ගිය සේම නුඹ ගිය නිසා මම අද තනියෙන් තාම ලෝකය එලිය කර නැග එන හිරු සේම ආවොත් ඔයා එලියයි මට හැමදාම ගොම්මන් අදුර කළුවර වෙන වෙලාවට පුන්සද වටා පීදෙයි තරු කලාවට මා දෙස බලා නුඹ…

දැඩිමුණ්ඩ දෙවියනේ

දැඩිමුණ්ඩ දෙවියනේ

අලුත්නුවර නම් දරන්න ඔද තෙද බල පතුරුවන්න නඩේ අපව රැකල දෙන්න දේවත දැඩිමුණ්ඩ දෙවියනේ පූජා වට්ටිය තබන්න ඔබේ පිහිට අපට දෙන්න මෙපින් අරන් අප රකින්න දේවත දැඩිමුන්ඩ දෙවියනේ අළුත්නුවර වැඩ වෙසෙනා ඔද තෙද බල පතුරුවනා නිතැනින් පිහිටට වඩිනා දේවත දැඩිමුන්ඩ…

දරුවා යදී සිගමන් හද රිදුම් දී

දරුවා යදී සිගමන් හද රිදුම් දී

තණ පලසකින් වෙන් වුන සමනල් යායේ සමනල් වියේ දරුවන් සතුටින් කෙලියේ දෙවියනි ඔබට මගැරුන දරුවෙක් ආයේ වැරහැලි කලිසමක් පමණයි ගත වූයේ මුව පිරි සිනාවෙන් දරුවන් සිටින තැන ප්‍රීතිය ඉපිල යන කෙලියේ යෙදෙන තැන එක් දරුවෙකුට දුක් පමණක් උරුම වුන ප්‍රීතිය…